Archive

2021 Ingat

Image

2020 Alaala ng Kahapon

Image

2017 Waling Waling

Image

2013 Pinanggalingan

Image

2010 Kasalukuyan

Image